Category: Türk Standartları Haftası

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955’de ISO’ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir.

Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE’nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilir. Türk Standardları Enstitüsü’nün adındaki imla kurallarına uygun olmayan Standardları (Standartları olması gerekir) kelimesi, kurumun kuruluşunda böyle yazıldığı için değiştirilememektedir ve dolayısıyla tüm resmi yazışmalarda zorunlu olarak yanlış şekilde kullanılmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini yürüten, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur

Standartlar Haftası Şiiri

Her yıl Ekim ayının, üçüncü haftasında, Standartlar Haftası, diye hafta kutlanır, Tüm mal ve hizmetlerin, TSE standardında, Olması istenilir, topluma anlatılır. TSE ve kalite, unutulmamalıdır, Halk bilgilendirilir, standart açıklanır, Aldatıcı reklamlar, hatalı ve bozuk...

Türk Standartları Şiiri

Standarttır her zaman Verimlilikte ilke, Standarta bağlıdır Ucuzluk ve kalite. Onun ile sağlanır Mal ve hizmette sürüm, Uymalı koşullara Üretilen her ürün. Güvence ve ölçüdür Herkes için standart, Düşünülebilir mi Standartsız hiç hayat? Özenle...

Standartlar Haftası

Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine. Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası.Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir. Bu hafta da; Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri, Standardın ne olduğu...