Standartlar Haftası

Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine. Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası.Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir.

tse-280x114Bu hafta da; Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri, Standardın ne olduğu ve yararları, Tüketicinin korunması ve sağladığı yararları, TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir Radyo ve televizyonlarda Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk bilgilendirilir. Hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır. Aldatıcı ve haksız reklâmların zararları anlatılır. TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır

TÜKETİCİYİ KORUMA (STANDARTLAR) HAFTASI

Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma işlemine “Standardizasyon” denir. Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, doküman veya esere “Standard” adı verilmektedir. Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936’da “Standardizasyon dairesi”, 1954’de de “Türk Standartları Enstitüsü” kurulmuştur. 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulur ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE Kurumu bugünkü yapışma kavuşturulur. TSE’nin görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da hazırlatarak, uygun bulduklarım Türk Standartları olarak kabul etmektir.

Standardizasyonun amaçları:

 • 1. Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb. faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.
 • 2. Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarım gözetmek.
 • 3. İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.
 • 4. İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım kolaylaştırmak.

İyi bir tüketici satın aldığı ürünün. TSE veya TSEK markalı yani, Türk Standartlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir. Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kalite ve standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi okullarda “Tüketicinin Korunması Kolunun” her yılın “Ekim ayının 3. haftasının “Standartlar Haftası” olarak kutlanmasını, orta öğretim kurumlarının öğretim programlarına “Standardizasyon ve Kalite -1” dersinin seçmeli ders olarak alınması uygun görülmüştür.

Tüketicileri korumak için, Dernek ve Vakıf şeklinde sivil toplum örgütle-ri kurulmuştur. Bu kuruluşlar alışverişlerinde insanları aydınlatmakta ve tüketici haklarım korumaktadırlar.

STANDARTLARIN VE TSE MARKALARININ YARARLARI Üreticiye Sağladığı Yararlar:

 • 1. Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur.
 • 2. Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar.
 • 3. Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner.
 • 4. Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.
 • 5. Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır.
 • 6. Maliyeti düşürür.

Tüketiciye Sağladığı Yararlar:

 • 1. Tüketicinin can ve mal güvenliğin korur.
 • 2. Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
 • 3. Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarım önler.
 • 4. Ucuzluğa yol açar.
 • 5. Ruh sağlığını korur, stresi önler.

Ekonomiye Sağladığı Yararlar:

 • 1. Standartlar, ulusal sanayi belirli hedeflere yöneltebilir.
 • 2. Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur. ,
 • 3. Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder.
 • 4. Dağıtım masraflarını azaltır.
 • 5. İhracatta üstünlük sağlar.
 • 6. Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar.
 • 7. Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.

İYİ BİR TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİDİR ?

 • a) Bir ürünü satın alırken, o ürünün TSE ya da TSEK markalarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeli; bu markaları taşımayan ürünler tercih edilmemelidir.
 • b) Tüketici, ne istediğini bilmelidir.
 • c) Elde edilen mal ve hizmetlerin nasıl kullanılacağını bilmelidir.
 • d) Bilinçli bir alıcı olmalıdır.
 • e) Parasal açıdan günübirlik değil, uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır

1 Response

 1. murat dedi ki:

  çok güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.